ต้องการใบเสนอราคากรุณาติดต่อที่ Email : anusak@spiritpc.com Tel : 088-577-0343

 สำหรับสมาชิก
อีเมล์ 
รหัสผ่าน 
ลืมรหัสผ่าน?

 

Notebook

ราคาปกติ ฿ 22,400.00
ราคา Ezy ฿ 21,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 24,300.00
ราคา Ezy ฿ 23,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 24,300.00
ราคา Ezy ฿ 23,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 17,700.00
ราคา Ezy ฿ 17,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 13,100.00
ราคา Ezy ฿ 12,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 15,900.00
ราคา Ezy ฿ 15,200.00
(Excluding VAT 7%)

Computer PC

ราคาปกติ ฿ 16,800.00
ราคา Ezy ฿ 16,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,600.00
ราคา Ezy ฿ 18,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 8,400.00
ราคา Ezy ฿ 8,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,300.00
ราคา Ezy ฿ 9,800.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 24,300.00
ราคา Ezy ฿ 22,700.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,500.00
ราคา Ezy ฿ 13,900.00
(Excluding VAT 7%)

All in One PC

ราคาปกติ ฿ 28,000.00
ราคา Ezy ฿ 26,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 34,500.00
ราคา Ezy ฿ 32,300.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,800.00
ราคา Ezy ฿ 16,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 26,200.00
ราคา Ezy ฿ 24,900.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 53,200.00
ราคา Ezy ฿ 50,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 41,100.00
ราคา Ezy ฿ 38,900.00
(Excluding VAT 7%)

LCD_LED Monitor

ราคาปกติ ฿ 5,600.00
ราคา Ezy ฿ 5,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 6,700.00
ราคา Ezy ฿ 4,850.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 7,700.00
ราคา Ezy ฿ 5,880.00
(Excluding VAT 7%)

จอทัชสกรีน

ราคาปกติ ฿ 13,000.00
ราคา Ezy ฿ 10,520.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 22,300.00
ราคา Ezy ฿ 20,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,000.00
ราคา Ezy ฿ 13,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 13,900.00
ราคา Ezy ฿ 13,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 21,900.00
ราคา Ezy ฿ 19,900.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 9,900.00
ราคา Ezy ฿ 9,500.00
(Excluding VAT 7%)

UPS

ราคาปกติ ฿ 31,300.00
ราคา Ezy ฿ 29,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 42,000.00
ราคา Ezy ฿ 39,700.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,800.00
ราคา Ezy ฿ 18,500.00
(Excluding VAT 7%)

Projector

ราคาปกติ ฿ 14,900.00
ราคา Ezy ฿ 13,900.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 20,500.00
ราคา Ezy ฿ 18,300.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,500.00
ราคา Ezy ฿ 18,000.00
(Excluding VAT 7%)

Printer Dot Matrix

ราคาปกติ ฿ 11,100.00
ราคา Ezy ฿ 10,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,200.00
ราคา Ezy ฿ 17,900.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 8,190.00
ราคา Ezy ฿ 7,250.00
(Excluding VAT 7%)

Printer Inkjet

ราคาปกติ ฿ 6,203.00
ราคา Ezy ฿ 4,900.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 8,200.00
ราคา Ezy ฿ 7,300.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 8,343.00
ราคา Ezy ฿ 6,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,900.00
ราคา Ezy ฿ 8,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,400.00
ราคา Ezy ฿ 13,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,600.00
ราคา Ezy ฿ 4,500.00
(Excluding VAT 7%)

Mono Laser

ราคาปกติ ฿ 39,159.00
ราคา Ezy ฿ 36,800.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,800.00
ราคา Ezy ฿ 15,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 48,505.00
ราคา Ezy ฿ 45,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 21,990.00
ราคา Ezy ฿ 19,400.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 28,000.00
ราคา Ezy ฿ 26,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 31,990.00
ราคา Ezy ฿ 28,200.00
(Excluding VAT 7%)

Laser Color

ราคาปกติ ฿ 64,393.00
ราคา Ezy ฿ 61,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 22,327.00
ราคา Ezy ฿ 21,700.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 55,981.00
ราคา Ezy ฿ 52,700.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 15,900.00
ราคา Ezy ฿ 13,400.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 33,400.00
ราคา Ezy ฿ 32,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 41,200.00
ราคา Ezy ฿ 39,500.00
(Excluding VAT 7%)

Printer Designjet

ราคาปกติ ฿ 135,000.00
ราคา Ezy ฿ 109,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 60,500.00
ราคา Ezy ฿ 48,900.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 95,000.00
ราคา Ezy ฿ 76,700.00
(Excluding VAT 7%)

Scanner

ราคาปกติ ฿ 43,000.00
ราคา Ezy ฿ 33,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 35,800.00
ราคา Ezy ฿ 28,100.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 28,500.00
ราคา Ezy ฿ 27,400.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 22,000.00
ราคา Ezy ฿ 20,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 26,000.00
ราคา Ezy ฿ 24,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,200.00
ราคา Ezy ฿ 9,500.00
(Excluding VAT 7%)
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
  ถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
  NetbookAcer PCAcer PrinterInkJet ProjectorAcer เครื่องทำลายเอกสาร
  NetbookAsus PCDell PrinterLaserJet ProjectorBenQ เครื่องเคลือบพลาสติกและเอกสาร
  NetbookDell PCHP PrinterDotmatrix ProjectorDell เครื่องเข้าเล่ม
  NetbookHP PCLenovo PrinterPlotter DesignJet ProjectorEpson เครื่องแสกนลายนิ้วมือ
  NetbookLenovo All-in-OneAcer PrinterInkJet All-in-One ProjectorSony แท่นตัดกระดาษ
  NetbookSamsung All-in-OneDell PrinterLaserJet All-in-One ProjectorSanyo เครื่องเจาะ
  NetbookToshiba All-in-OneHP PrinterColor LaserJet ProjectorPanasonic เครื่องเจาะรูขนาดใหญ่
  NotebookAcer All-in-OneLenovo PrinterColor LaserJet All-in-One ProjectorThoshiba กระดาษพิมพ์Inkjet
  NotebookAsus ProjectorView Sonic กระดาษพิมพ์Laser
  NotebookDell ProjectorGygar หมึกพิมพ์Inkjet
  NotebookHP Project Screen หมึกพิมพ์Laser
  NotebookLenovo Benefit Document 2000
  NotebookSamsung Windows 7
  NotebookToshiba Microsoft office 2007
  บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
  HEAD OFFICE : 65/207 ชั้น24 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  WAREHOUSE : 21/280 ม.พรีเมี่ยมเพส (อยู่ระหว่างซ.นวลจันทร์ 50 และ 52) ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
  HOTLINE : 088-577-0343 FAX : 02-643-0776 Ext.16